ಜನಮನ

ಡೊನೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಗಳೇ?

ಶಿಲ್ಪಾ ಎಂ.ತಾರೀಕಟ್ಟೆ


ಒಳ್ಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅನುಕೂಲಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಲಾರದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕದ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಹೋಮ್ ವಕ್೯್ಸ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಡೊನೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಗಳೇ? ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು, ನಾವೇನು ಕಲಿತಿಲ್ಲವೂ ಅವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪನೆ ಪೇೂಷಕರಲ್ಲಿ .

ಡೊನೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡವಿದೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ಇದೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಬಹುತೇಕ ರೀತಿ .

ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ಡೊನೇಷನ್ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡೊನೇಷನ್ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಹೊಸದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕಲಿಸುತ್ತಿವೆಯ?!

ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನೆ ಕಲಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಯ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಾಗಬಹುದು ಹೊಸದೊಂದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲವೆ ?

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷತೆ ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ನೂರು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಅಭಿರುಚಿಯಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೂ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಸಿಗಬಹುದು.

ಈಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದೊಂದನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದೆ. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಠ್ಯವನ್ನೆ ಓದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿ ಇರುತ್ತದೆ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ವನ್ನು ಓದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ‌.

ಆಸಕ್ತಿ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಕಾರಣ ನಮಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು.

ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಗ೯ದಶ೯ನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ ಆಗಬುಹುದಿತ್ತು ಎನ್ನುವಾಗ ಮತ್ತು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಟನಾಗಲೂ ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ ವಾಗತ್ತದೆ .ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅವರದೆ ಆದ ಕನಸುಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ .

ಅದೆಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಡೊನೇಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಲೆಯ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈಜುವುದನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಡೊನೇಶನ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಶಾಲೆಗಳಾಗಲಿ, ಸಕಾ೯ರಿ ಶಾಲೆಗಳೆ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು.

ಹೊಸ ಪಠ್ಯ ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಾದರೂ ಕಲಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಅಭಿರುಚಿ ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು .

Comment here