ಕವನ

ನವರಾತ್ರಿ ಕವನಗಳು: ನೀಲಿ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಏಳನೇಯ ದಿನ ಮಾತಾ ಕಾಳರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಸಾರುವ ಕವಿತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನೀಲಿಯ ಜಗತ್ತು ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಜತೆ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಡಾ. ರಜನಿ ಅವರ ಈ ಕವಿತೆ ಸಾರುತ್ತದೆ.

ನೀಲಿ
******
ಅಗಾಧ
ಆಕಾಶ ..
ಸಮುದ್ರ

ಶಾಂತತೆ
ಅಚಲತೆಗೆ
ನೀಲಿ

ಆಳ
ಅಗಲ
ನಿಲುಕದ್ದು

ಒಳಗೆ
ಅನಂತಾನಂತ
ಜೀವಿಗಳು

ನೀಲಾಕಾಶ ಸ್ಥಿರವೆ?
ಒಳಗೆ
ಸದಾ ಚಲನೆ

ಕ್ರೂರತೆ
ಸಾವು ,ನಗ್ನತೆ
ನೀಲಿ

ವಿಷ ನುಂಗಿದ
ನೀಲ
ಕಂಠ

ನೀಲ
ಮೇಘ
ಶ್ಯಾಮ

ಅರ್ಥವಾಗದ್ದು
ಅಮಿತವಾದದ್ದು
ನೀಲಿ

ಮಧುರವಾದದ್ದು
ಘೋರವಾದರೆ..
ನೀಲಿ

ಮುಕ್ತಿ
ನೀಡುವವನು
ನೀಲಿ

ವಿಷ ನುಂಗಿ
ಉಳಿಸುವವನು
ನೀಲಿ

ನೀಗುವುದು
ನಿಲುಕದ್ದು…
ನೀಲಿ …


ಡಾII ರಜನಿ

Comment here