ಜನಮನ

ರೈತರು ಮತ್ತು ಆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ

ರಘುನಂದನ್ ಎ.ಎಸ್.


ಒಮ್ಮೆ, ಭಗವಾನ್ ಇಂದ್ರನು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡನು, 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು.

ಆಗ ರೈತರು ಭಗವಾನ್ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಕೃಪೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದರು. ಶಿವನು ತನ್ನ ದಮರು ನುಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಇಂದ್ರನು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಇಂದ್ರನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಡಮರು ನುಡಿಸಲು ಒಪ್ಪಬೇಡವೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದನು. ರೈತರು ಶಿವನನ್ನು ಬೇಡಿದಾಗ ಶಿವನು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದಮರು ನುಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ರೈತರು 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಗೆಯುವುದು, ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮದಿದ್ದರೂ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.

ಇತರ ರೈತರು ಆ ರೈತನನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 3 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಏಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಆ ರೈತನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆ ರೈತ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, “ಬೆಳೆ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು” ಅಭ್ಯಾಸ “ದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಆಗಲೇ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಳೆ ಬರುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ನಾನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ” ಎಂದನು.

ಅವನ ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಶಿವನ ಮುಂದೆ ಅವರ ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು ಮತ್ತು “ನೀವು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದಮರು ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು!” ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗ ತನ್ನ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಗ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ದಮರು ನುಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ದಮರಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಳೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತನು ತನ್ನ ಬೆಳೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಮತ್ತು ಇತರರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು.

ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೆರವು ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನ ಗರಿ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯ..

Comment here