ಕವನ

ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ

ಡಾ// ರಜನಿ ಎಂ

ಆಗಿಹಳು
ತಣ್ಣಗೆ

ತುಂಟ ನಗುವಿಲ್ಲ
ಛೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ

ಬೇಗ ಹೋದಳೇನೋ
ಮುನಿಸಿ ಕೊಂಡು…

ಉಹೂ …..
ಹುಸಿಮುನಿಸು
ಇರಬೇಕು

ಹೊಲಿದದ್ದು ಸಾಕು
ಅನಿಸಿರಬೇಕು

ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂಧನಗಳ

ಮಡಚಬೇಡ ಬಟ್ಟೆ
ಹಾಗೆ …ಹೀಗೆ…

ಕಾದಿಹಳು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ
ತನ್ನ ಸೂಜಿಗಣ್ಣಿಂದ…

ಅಗೋ
ಮುಡಿದು
ಸೂಜಿಮಲ್ಲಿಗೆ

ಕವಯತ್ರಿ ಲತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರಿಗೆ ನಮನಗಳು. ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾ…. ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ರಜನಿ ಅವರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಕವಿತೆ.

Comment here