ಕವನ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಕವನ :ನೇರಳೆ

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ ದಶಮಿ. ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ವಿಜಯ ದಶಮಿ. ಇಂದು ಮಾತಾ ಸಿದ್ದಿ ಧಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಣ್ಣ ನೇರಳೆ. ನೇರಳೆ ರಂಗನ್ನು ಕುರಿತ ಕವನ.


ಜಂಬು ನೇರಳೆಗೆ🍇🍇
ಗಗನದ
ಬೆಲೆ

ನೇರಳೆ ಸುಂದರಿ
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ
ಆಗರ

ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ
ಕ್ಯಾರೆಟ್
ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ..🍇🍆

ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ🍆
Anthocyanin ನಿಂದ ಬಂದದ್ದು
ಒಳ್ಳೆ
Antioxidant

ನೇರಳೆ ಹೃದಯದ emoji💜
ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ …
ಅನುಭೂತಿ ಹೆಚ್ಚು

ನೇರಳೆ ದೀಪ🌆
ಒಳ್ಳೆ
ನಿದ್ರೆ

ನೇರಳೆ ನಿಜವಾದ
ಬಣ್ಣವೇ
ಅಲ್ಲವಂತೆ

ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
Wave length
ಇಲ್ಲವಂತೆ !

ಕೆಂಪು ನೀಲಿ
ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿದರೆ
ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ತಯಾರು

ನೇರಳೆಗೂ
Lavender ಗೂ
ಸುಗಂಧದ ಸಂಬಂಧ

Purple tape
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ
ಬಣ್ಣ

ಗೌರವವನ್ನು
ನ್ಯಾಯವನ್ನೂ..
ಆಗ್ರಹಿಸಲು

ನೇರಳೆ ತಿಂದು
ನಾಲಿಗೆ
ನೇರಳೆ ….

ಇದು Purple prose ಅಲ್ಲ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕೂ
Purple patch 😊

Dr ರಜನಿ

Comment here