ಕವನ

ಗಝಲ್: ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ತ

ಡಾ‌ ರಜನಿ ಅವರ ಇದುವರೆಗಿನ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ವಾಸ್ತವ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿ. ನವರಾತ್ರಿ ಬಣ್ಣ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯ ಕಟ್ಟಿದರು. ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಗಝಲ್ ಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿಯೋಣ.ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರ- ಚಿತ್ತ ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ .

Comment here