ವಾಯು ಭಾರ ಕುಸಿತ

ಈ ಮಳೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಗೂಎಂತಹುದೋ ನಂಟು.ಒಮ್ಮೆ ಬಿರುಗಾಳಿಒಮ್ಮೆ ಮುನಿಸುಈ ಚಳಿ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಸಮೀಕರಿಸಿದ ಕವನಡಾII ರಜನಿ ಅವರಿಂದ ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಗುದು ಗುದು ನಡುಕ..ಜಿಟಿ ಜಿ

Read More

ನಿಮ್ಮ ಮಗು

ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಗಳನ್ನುಹೇರುತ್ತಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರ "ಮಕ್ಕಳು"ಕವನದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವ ಡಾII ರಜನಿಕವಿಯ ಆಶಯವನ್ನು ಸಮರ್

Read More