ವಾರದ ಪುಸ್ತಕ

ನೀಲಿಚುಕ್ಕಿಯ ನೆರಳು..

ಡಾ. ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್

ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ.. ಕಾವ್ಯವೆನ್ನುವುದು ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಇದ್ದಹಾಗೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಹಡೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಇಂಗಿತ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಂದೊ ಎರಡೊ ಗೀಚುತ್ತೇನೆ ಆದರೂ ಈ ಕವಿತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಡುಕಲ ಮಗನಂತೆ .

ಕಾವ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ವಾದ.. ಕುತೂಹಲ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆನಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರುಳಿದೆ.

ಬಹುರೂಪಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಮಧುರಾಣಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅವರ ” ನೀಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯ ನೆರಳು” ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಮುಖಪುಟದ ಮೇಲಿದ್ದ ” ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕೃತಿ ” ಎಂಬ ತಲೆ ಬರಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಓದುವ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡೆ.
ಹಾಳೆಗಳ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದಂತೆ ಕೊನೆ ಪುಟ ತಲುಪಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಕಾಣದ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮಧುರಾಣಿಯವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಳು ಕರೆಯುವ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂದಿಗ್ಧ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಮೀರುವ, ಹಾರುವ, ಅರಳುವ, ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಣವಿಲ್ಲಿದೆ… ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ

ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 7019182729

Comment here