ಅಮ್ಮ : ತಾಯಂದಿರದಿನದ ಕವನ

ರಜನಿ ಎಂ ನನಗನಿಸುತ್ತದೆನಿನ್ನಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ನನಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತರಹವೇ ಇದೇನೇಎಂದು ನೂರು ಜನ ಹೇಳಿದರೂನಿನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರ ಇಲ್ಲ.. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟುನಾನು….

Read More

ಡಾ.ರಜನಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆ: ನಗು

ನಗು ನೀನು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇನಗುತೀಯ. ಬಾಯಲ್ಲಿನಕ್ಕುಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೋಪತೋರಿಸುತ್ತೀಯ ಬಯ್ದು ಬಯ್ದುಸಾಕಾಗಿಕೊನೆಗೆನಕ್ಕುಬಿಡುತೀಯ. ನೋವಲ್ಲಿದ್ದರೂಮಗು ನಕ್ಕರೆನೀನೂ ನಕ್ಕುಬಿಡ

Read More

ಕವನ: ಬಿಡದ ಹೊರತು

ಈ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾವನ್ನು ಮೇ 5 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನು ತನ್ನ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂ

Read More

ಬಿಸಿಲಿನ ನಂತರದ ಮಳೆ

ಡಾ. ರಜನಿ ಎಂ ಆಹಾ ಮನುಜನೇ ..ನೀನು ಈ ರೀತಿಭೂಮಿ ತಣ್ಣಗಾಗುವಂತೆ ಮಳೆಸುರಿಸಬಲ್ಲೆಯಾ? ಫಿಲಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೆಒಂದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಸುರಿಸಿದಂತಲ್ಲ….ಮೋಡಕ್ಕೆ ಬೀಜಬಿತ್ತಿದಂತಲ್ಲ…

Read More

ಕವಿತೆ; ಬಿಸಿಲಿನ ನಂತರ ಮಳೆ

ಬಿಸಿಲಿನ ನಂತರದ ಮಳೆ ಆಹಾ ಮನುಜನೇ ..ನೀನು ಈ ರೀತಿಭೂಮಿ ತಣ್ಣಗಾಗುವಂತೆ ಮಳೆಸುರಿಸಬಲ್ಲೆಯಾ? ಫಿಲಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೆಒಂದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಸುರಿಸಿದಂತಲ್ಲ….ಮೋಡಕ್ಕೆ ಬೀಜಬಿತ್ತಿದಂ

Read More

ಕವನ : ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ‌ಹುಟ್ಟಿ

ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಮರಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆನೀರೆರೆದವರು ಯಾರೋ? ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನದಿಕಲ್ಲಿನೊಳಗೆನೀರ ಸೆಲೆ … ಕಲ್ಲೇ ಮುಂದೆಮಣ್ಣಾಗುವರೀತಿ ಕಲ್ಲೊಳಗೆ ತೂರಿಮಣ್ಣುಮುಟ್ಟಿದೆ.

Read More

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೊಂದು ಸಕುರ ಹನಾಮಿ

ಜಪಾನಿಸ್ ಚೆರ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡು ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನು 1912 ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಚೆರ್ರಿ ಹೂವುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಹರಡ

Read More

ಪ್ರೀತಿ

ಡಾ. ರಜನಿ ಎಂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೀಯ ಎಂದರುಸೋಲೇ ಬೇಕು ನನಗೆಆಗಲೇ ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗೆಲುವು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲನಿನಗೆ ಎಂದರು..ನಾನೂ ಒಪ್ಪಿದೆ..ಹೃದಯಕ್ಕೆಕಂಡ

Read More

ಕವನ:ತಂಗಳು ಸಾರು

ಡಾ ರಜನಿ ಎಂ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಸಾರುನಿನ್ನೆಯದು ಭಾಳ ರುಚಿ.ಹುರುಳಿ ಕಟ್ಟು ಸಾರು ತಂಗಳುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿದರೆ .. ತಂಗಳನ್ನಒಗ್ಗರಣೆ …ಹಂದಿಮಾಂಸ ಸಾರುನಾಳೆಗೆನೇ ರುಚಿ

Read More

ಯುಗಾದಿಯ ಕವನ :ಒಬ್ಬಟ್ಟು

ರಜನಿ ಎಂ ಸಿಹಿ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕುಹೆಚ್ಚೂ ಆಗಬಾರದುಕಡಿಮೆ ಎನಿಸಬಾರದು. ಹೂರಣ ಅತೀನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಬಾರದು.ಕಣಕ ತೆಳ್ಳಗೆ…ಹರಿಷಿನ ಕಂಡೂ ಕಾಣದಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿರುಚಿ ತಿಂದರೆಮತ್ತ

Read More