ಗಂಗರ ತುಮಕೂರಿಗೆ‌ ತುಮಕೂರು‌‌ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಶೇಷ ವರದಿ; ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತರಾಜು ಎಂಜಿ 9844777110 ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ತೆಂಗಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿ ಕಲ್ಪತರು ನಾಡೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅದುವೇ ತುಮಕೂರು

Read More