ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ನ.10ರಂದು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ

ನವಂಬರ್ 10 ರಂದು ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಶಾಧಿ ಮಹಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಹಮತ್ ಅಲೈ ರವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅಚರಿಸಲು ನಿರ್ದರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು

Read More