ನನಗೆ ನನ್ನ ಭಾರತ ಬೇಕು

ಲೇಖನ: ಮನೋಹರ ಪಟೇಲ್ “ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನೆಂದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಇದೆ. ನಾವುಗಳು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸಹಿಷ್ಣ

Read More

ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸವಿಸ್ತಾರ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಜನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಮಾನವಿದೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಕನ್ನಡಿಗರು. ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ನಡೆ, ನುಡಿಯ ಜನರಿರುವ ರಾಜ್ಯ  ಎಂಬ ಹೆಸರು ರಾ

Read More