ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ : ಪೋಷಕರ ಧರಣಿ

Public story.in ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ : ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಟಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೂಡಲೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ವಿರುದ್

Read More

ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹಬ್ಬ; ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ

ಲೇಖಕರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೊಸಕೋಟೆ, ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕನ ಹೊಸಕೋಟೆ[ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ] ಹೋಬಳಿಯ

Read More