ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ  DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೂತನ ಶಾಖೆ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವಕ್ಕೆ  ಜನರ ಹರ್ಷ

ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೂತನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು Publicstory.in ಮಧುಗಿರಿ : ತಾಲ್ಲೂಕು

Read More