ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆ ಹಾರಿದ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಡಿರಾ!

ವಿಶ್ವ ಮಕ್ಕಳ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ತುಮಕೂರಿನ ಬಾಲಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆ ಹಾರಿದರು. ಹಾಡಿದರು. ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟ

Read More

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರೆದ ಕನ್ನಡದ ಪೋರ!

ತುಮಕೂರು; ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಮದುವೆ‌ ಆಮಂತ್ರಣದ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಪರಿಸರ, ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡದ ಚಿತ್ರ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೂ ಪ

Read More