ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಎಸ್ ಡಿ‌ಎಂಸಿಯ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಇದು

Publicstory. in ಶಿರಾ: ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ, ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯ

Read More

ತುಮಕೂರು: ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿ ಹಿಂದೆ ಅನುಮಾನಗಳ ಹುತ್ತ

Tumkuru: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಈ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು

Read More