ಕವಿತೆ: ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ

ಈ ಕವಿತೆ ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ನಿಧ‌ರಾದ ಲತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕವಯತ್ರಿ ಡಾ. ರಜನಿ ಎಂ ಅವರು ಬರೆದಿರುವುದು. ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕವನ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ವೈದ್

Read More

ಕರೊನಾ ಗುಳೆ

ಡಾ. ರಜನಿ ಎಂ. ಹೊತ್ತಿರುವ ಹೊರೆ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ,ಪುಡಿಗಾಸು ಪಾಪುವಿನ ಸಿರಪ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್.‌‌.‌‌ಆಧಾರ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಬಿರು ಬಿಸಿಲು ಆದರೂ ನಡಿಗೆ ಬೀಸು ಎದ್ದು ಹೋಗಬೇಕು.. ಬಿರ ಬಿರನ

Read More