ಹೆಗಲ‌ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಒತ್ತು ನಡೆದ ಅಪ್ಪನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಗರ್ವ

ಶಿಲ್ಪಾ ಎಂ. ಇಂದು ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ದಿನ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದೆ "ಸ್ವಾಭಿಮಾನ " ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾವು ಇಂದು ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ಶಿಸ್ತು. ಆಗ ನನ್ನ

Read More

ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೋ‌ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಪ್ಪನೇ…

ವಿಶ್ವ ಅಪ್ಪಂದಿರದ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯೆ, ಕವಯತ್ರಿ ಡಾ. ರಜನಿ ಅವರು ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಕುರಿತದಾದ ಆಪ್ತ ಬರಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 20 ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನ. ನಾನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನನ್ನ

Read More