ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಗಲ್ ಬಂದ್ ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಸ್ತೋಮ.

ಮಾರ್ಕೋನಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುದಾರರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ

Read More