ಶನಿವಾರವೇ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಜನತಾ ಕರ್ಪ್ಯೂ!

ಚಿತ್ರಗಳು: ಜೆಪಿ ತುಮಕೂರು: ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಶನಿವಾರವೇ ಮನೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಬರುವುದನ್ನು‌ ನಿಲ್ಲಿಸ ತೊಡಗಿ

Read More