ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಳತೋಟಿ,‌ಉದಾತ್ತತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಕುವೆಂಪು

Publicstory. in ತುರುವೇಕೆರೆ: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಪನಿಂದ-ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಳತೋಟಿ, ಉದಾತ್ತತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಕುವೆಂಪು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಮಾನವ ದ

Read More

ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಿರಿ ತೇಜಸ್ವಿ…?

ಜಿ.ಎನ್.ಮೋಹನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಪೆಪ್ಸಿ ಕೋಲಾ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದೆ. ಅದುವರೆಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಥೆಗಾರ ಜಿ ಎಸ್ ಸದಾಶಿವ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶತಮಾನದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರಂತೆ ಮಾತನ

Read More

ಯುಗದ ಕವಿ

ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಧನಂಜಯ ಮಲೆಕಾನು ತಬ್ಬಿರುವ ಕಾಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಘಮವೆ ಕಾಡು ದಾಟಿ ಭಾವ ಮೀಟಿ ಜಗದಗಲ ಹಬ್ಬಿದೆ ಪರಿಮಳವೆ ಪರ್ಫ್ಯ್ಂ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನ ಘಮಲು ಮಾಸಲೆಂದು ಫಲಿಸದ ಪ್ರಯತ

Read More

ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ತೋಟವಾಗಲಿ

Publicstory. in ತುಮಕೂರು: ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗದೆ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವವವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದಂತ

Read More