ಮಲಗುವ ಹಾಸಿಗೆ‌‌ ಹೀಗಿರಲಿ

ಜೀವನದ ಮೂರು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೆ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಂತ ಹಾಸಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೇ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ

Read More