ಕವನ: ಹೊಸ ವರುಷ

ಕೊರೋನಾ ಪಿಡುಗು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ , ಉಳ್ಳವರ , ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ತನ್ನ ಆಟ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಬರಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯ ಕವನ ಡಾII

Read More