ಬಡವರ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ

Public story ಪಾವಗಡ: ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನತೆ ಮೈ ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ಧಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

Read More