ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವ, ಬದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ: ಗೋವಿಂದರಾಜು

Public story.in ತುಮಕೂರು: ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವ, ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆ, ಸಂಘಟನೆಯ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರೂ ಆದ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಹೇ

Read More