ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆ

ತುಮಕೂರು: ಎನ್ಆರ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಎ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವ ಡಾ.ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ವರದಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಅನುಷ್ಠ

Read More