ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ: ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ

ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿಗಣೇಶ್ ಅವರ ಆಟದ ಭಂಗಿ Publicstory.in ತುಮಕೂರು:ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಬಿ.ಜ್ಯೋತಿಗಣೇಶ್ ಹ

Read More