ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್

ಎರಡು ತಲೆ ಹಸುವಿನ ಕರು ಜನನ

Public story


ಪಾವಗಡ: ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಲೆಯ ಕರುವಿಗೆ ಹಸು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕರುವಿನ ತಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೇ ಇವೆ.

ಅಶ್ವತಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಕಿದ್ದ ಹಸುವು ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ಎರಡು ತಲೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ಕಣ್ಣು. ನಾಲ್ಕು ಕಿವಿ, ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕರುವನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Comment here