ನವರಾತ್ರಿ ಕವನ :ಕೆಂಪು

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಕೆಂಪು ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಂಪು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಪಸರಿಸಿದೆ.ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿಬಡತನ, ಗಂಡನ ಕುಡಿತ, ಬಡಿತಬೆಳೆದ ಮಗಳು..

Read More