ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹಗರಣವೂ ,ಮೊಬೈಲ್ ತುಳಿದಾಡುವಿಕೆಯೂ…

Publicstory ಈಗಾಗಲೆ ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸರಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚ

Read More