ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ?: ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ

ಜಿ.ಎನ್.ಮೋಹನ್ ...ಹಾಗಂತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಶ್ರೀ. 750 ಪುಟಗಳ Tomb

Read More