ನವರಾತ್ರಿಯ ಕವನ :ನೇರಳೆ

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ ದಶಮಿ. ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ವಿಜಯ ದಶಮಿ. ಇಂದು ಮಾತಾ ಸಿದ್ದಿ ಧಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಣ್ಣ ನೇರಳೆ. ನೇರಳೆ ರಂಗನ್ನು

Read More

ನವರಾತ್ರಿ ಕವನಗಳು: ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ

ನವರಾತ್ರಿಯ 8ನೇ ದಿನ ಮಹಾ ಗೌರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮಹಾಗೌರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಹಾಸ

Read More

ನವರಾತ್ರಿ ಕವನಗಳು: ನೀಲಿ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಏಳನೇಯ ದಿನ ಮಾತಾ ಕಾಳರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಸಾರುವ ಕವಿತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನೀಲಿಯ ಜಗತ್ತು ಜೀವ ಜಗತ್ತ

Read More

ನವರಾತ್ರಿ ಕವನಗಳು: ನೀಲಿ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಏಳನೇಯ ದಿನ ಮಾತಾ ಕಾಳರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಸಾರುವ ಕವಿತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನೀಲಿಯ ಜಗತ್ತು ಜೀವ ಜಗತ್ತ

Read More

ನವರಾತ್ರಿ ಕವನಗಳು: ನೀಲಿ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಏಳನೇಯ ದಿನ ಮಾತಾ ಕಾಳರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಸಾರುವ ಕವಿತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನೀಲಿಯ ಜಗತ್ತು ಜೀವ ಜಗತ್ತ

Read More

ನವರಾತ್ರಿ ಕವನ :ಕೆಂಪು

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಕೆಂಪು ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಂಪು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಪಸರಿಸಿದೆ.ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿಬಡತನ, ಗಂಡನ ಕುಡಿತ, ಬಡಿತಬೆಳೆದ ಮಗಳು..

Read More

ನವರಾತ್ರಿ ಕವನಗಳು: ಬಿಳಿ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಐದನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ, ಪಂಚಮಿಯಂದು ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ, ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಶುದ್ಧತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದ

Read More

ಭಾನುವಾರದ ಕವಿತೆ: ಕೇಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ದನಿ

ಪ್ರೊ. ಗಿರಿಜಾ ಕೇಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ದನಿ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದುಬಂದರೂ ಕೇಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ದನಿ ಸಾವುನೋವುಗಳ ಕಂಡು ಹೈರಾಣರಾದ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲು ಬಂದ

Read More

ನವರಾತ್ರಿ ಕವನಗಳು: ಕಿತ್ತಳೆ

ಇಂದು ನವರಾತ್ರಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ. ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ನವ ದುರ್ಗೆಯರ ಹಬ್ಬ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದುರ್ಗೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಸಂಕೇತ. ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣವೂ ಒದೊಂದರ ಸಂಕೇತ. ಹೀಗೆ ಬಣ್ಣಗಳ, ಮಾತೆಯರ ಸ

Read More

ನವರಾತ್ರಿ ಕವನಗಳು: ಊದಾ ಬಣ್ಣ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರಘಟ್ಟಾ ದೇವಿಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಘಟ್ಟಾ ದೇವಿಯು ಕಂದು‌ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ದೇವತೆ. ಊದಾ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರತೀಕವೇ ಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳು. ಶ

Read More