ಸ್ನೇಹಿತನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್

ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಜತೆ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಹೆಚ್.ವಿ. ನಟ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಮೈತ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಪಾದಕರಾದ -ವೆಂಕಟಾಚಲ.ಹೆಚ್.ವಿ ಒಂದೇ ಊರಿನವರು. ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ ವೆಂಕ

Read More