ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ!!

Publicstory ತುಮಕೂರು; ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಡವಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇಬ

Read More