ನಿನೊಲಿದ ಬದುಕು ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ನಾಳೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನೊಲಿದ ಬದುಕು ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ

Read More

ಸುರೇಶಗೌಡರು ಗೆದ್ದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು

ನಾಗವಲ್ಲಿ: ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶಗೌಡರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ‌ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಇಡಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲ

Read More

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೂಲ

ಕನಾ೯ಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಕನಾ೯ಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ,ಶೇಷಾದ್ರಿ ಪುರಂ ಕಾಲೇಜು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗ

Read More

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೂಲ

ಕನಾ೯ಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಕನಾ೯ಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ,ಶೇಷಾದ್ರಿ ಪುರಂ ಕಾಲೇಜು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗ

Read More