ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ರಂಜಾನ್ ನಡಿಗೆ

Publicstory Tipturu: ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲ ದರ್ಮದ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ ವೈ ಟಿ ( ರಿಚಾರ್ಜ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್‌) ನ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ರಂಜಾನ್ ನಡ

Read More

ಭಾನುವಾರದ ಕವಿತೆ: ಸುಂಯ್ ಗಾಳಿ

ಡಾ. ರಜನಿ ಅವರ ಕವನಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಮಿಳಿತದ ಅನುಭೂತಿ. ಈಗ ನವಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ವಿರಹ ವೇದನೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಮಳೆಯ ಆಹ್ಲಾದನೆ. ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣವೇ ಈ ಕವನ. ಬದುಕು

Read More