ಜನಮನ

ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಗೊಮ್ಮೆ….

ಇಂದು ತಾಯಂದಿರ ದಿ‌ನ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಮತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಕುರಿತ ಆಪ್ತತೆಯ ಬರಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ. ಅಮ್ಮನ ಜತೆಗಿನ ಒಂದೆರಡು ನೆನಪು, ಸೆಲ್ಫಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 9844817737 ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅಮ್ಮ

ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವೇ ಮಕ್ಕಳ ತೊದಲ ನುಡಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ನುಡಿ. ಹುಟ್ಟಿದಾಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮ ಎಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮರೆತುಬಿಡುವವಳು ತಾಯಿ. ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ದೇವರು. ಈ ಬರಹ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮಂಜುಳಾರವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ.

ನಾ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ , ನಗು ಮುಖದ ಚೆಲುವೆ ಅವಳೆಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ! ಎಂದು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವಳು ನಾನು.ಅವಳಿಗೆ ಮುನಿಸು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸದಾ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ – ಸಾವಿರ ಕಾರಣಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವಳ ಪೂಜಿಸಲು, ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಸಾಕು ಅವಳು ನನ್ನ ಜನ್ಮದಾತೆ – ನನ್ನ ಮಾತೆ.

ಅವಳಿಗೆ ಮುನಿಸು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸದಾ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ – ಸಾವಿರ ಕಾರಣಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವಳ ಪೂಜಿಸಲು, ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಸಾಕು ಅವಳು ನನ್ನ ಜನ್ಮದಾತೆ – ನನ್ನ ಮಾತೆ.

ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ನಿಜ ದೈವ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೇಕೆ? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ:

· ಅಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಬೇಡಿ – ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣಿ.

· ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ.

· ಸಣ್ಣ – ಪುಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆಗಳೇ ಸಾಕು ಅವಳ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು.

· ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಯಸದಿರಿ ( ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ).

· ಬೇರೆಯವ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ.

· ಅವಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಎಂದು ಹಿಂಜರಿಯದಿರಿ.

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು – ಮನೆ, ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟೇ ಅವಳ ಪ್ರಪಂಚ. ಅವಳ ಪ್ರಪಂಚ ತೀರ ಚಿಕ್ಕದು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳ ಬದುಕು ಶುರು ಮತ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಸದಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೇಕೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆಂದರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂದೂ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳಂತೆ ಬೆಳಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಬದುಕುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿಯೇ.

ಅವಳ ಪ್ರಪಂಚ ತೀರ ಚಿಕ್ಕದು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳ ಬದುಕು ಶುರು ಮತ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಸದಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೇಕೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆಂದರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂದೂ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳಂತೆ ಬೆಳಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಬದುಕುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿಯೇ ಆಗೇ.

“ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂದುವಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ “ – ಹೌದು ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ಈ ಗಾದೆಯ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಬೆಳೆಸುವ ಕಲೆ ಅವಳಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆಯುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವಳು.

ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತಾಯಿಯಾದಾಗ ಅವಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಂತೋಷ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಆಸೆಗಳ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ನಿಡುತ್ತಾಳೆ. ನಾವಾಡುವ ತೊದಲ ನುಡಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾಳೆ. ಅಂಬೆಗಾಲಿಡಲು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಅಂತಃಕರಣ ಅವಳದು. ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷವೇ ಮುಖ್ಯ. ಆಸೆಗಳೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬದುಕಲು ಅವಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮಕ್ಕಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನೇ ಅವಳು ಮಾರಿಯುತ್ತಾಳೆ – ಅವಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜನ್ಮವನ್ನೇ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾಳೆ – ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೇ ಪ್ರಪಂಚವೆ ತಿಳಿಯದು.

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತ ಅವಳು – ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಾ ನಮಗಾಗಿ ಬದುಕುವಳು. ನಮಗಾಗಿ ಅವಳ ಹೋರಾಟ ! – ಮಧ್ಯೆ ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕಾಯುವಳು ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಸೇವೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಲದು ತಾಯಿಯ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಏಳು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮಕ್ಕಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನೇ ಅವಳು ಮಾರಿಯುತ್ತಾಳೆ – ಅವಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜನ್ಮವನ್ನೇ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾಳೆ – ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೇ ಪ್ರಪಂಚವೆ ತಿಳಿಯದು.

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತ ಅವಳು – ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಾ ನಮಗಾಗಿ ಬದುಕುವಳು. ನಮಗಾಗಿ ಅವಳ ಹೋರಾಟ ! – ಮಧ್ಯೆ ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕಾಯುವಳು ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಸೇವೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಲದು ತಾಯಿಯ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಏಳು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಭೂವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು ಎಂದರೆ ಅದು ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿರುವರೇ ಹೊರತು ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು – ಸಾವಿರ ದೇವರ ಸುತ್ತುವ ಬದಲು ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕೊನೆಗೆ ದೇವರಾದರೂ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಜನಿಸಬೇಕು – ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿ ನೋಡಿಯೇ ತೀರ ಬೇಕು. ನವಮಾಸಗಳ ಹೊತ್ತು – ಹೆತ್ತು, ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿ – ನಮ್ಮನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ – ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಯಂದರಿಗೂ ತಾಯಿಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

Regards,

Mamathagowda

ಒಕೆ. Thanks madam
Show quoted text

Comment here