ತುಮಕೂರು ಲೈವ್

ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು..?

ಜೋತಿರ್ ವಾಸ್ತುತಜ್ಞ ಎಚ್.ಎಸ್.ಲೋಕೇಶ್ ಮೊ:8618194668

ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ತಿಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವಾರಗಳ ಕೆಲವು ಸಂಯೋಗಗಳನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಯೋಗಗಳು ಇರುವ ದಿನಗಳಂದು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗವು ಗುರುವಾರ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಗುರು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ವನ್ನು ಮೃದು ಮತ್ತು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಮಹಾನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಅವಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುಪುಷ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಗುರುಪುಷ್ಯಮೃತ್ ಯೋಗವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಚಕರು ಯೋಗದ ದಿನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಮಂತ್ರ ಜಪ, ಗುರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ, ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ, ಧಾನ್ಯದಾನ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಹಾಗೂ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭಮಸ್ತು.

Comment here