ತುಮಕೂರು ಲೈವ್

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ಜನರೋ ಜನ…ಮರೆತರಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್

Publicstory. in


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಜನ. ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.

ಕೊರೊನಾ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯ ಆತುರ ತೋರಿದರು.

ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ತುಂಬಾಜೋರಾಗಿತ್ತು ಲ. ಆದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೆ ಇದ್ದುದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಹೂವು, ಬಾಳೆಕಂದು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿದೇ ಆಟ. ಎಂದಿನಂತೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಕಂದು ಸೋಮವಾರದ ಸಂತೆ ಎಂದೆನಿಸಿತು.

Comment here