ತುಮಕೂರು ಲೈವ್

ನಾಗರಪಂಚಮಿಗೆ ಬಂತು ಹೆಬ್ಬಾವು!

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ನಾಗರಪಂಚಮಿಯಂದು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಹೆಬ್ಬಾವು!

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಉರಗಪ್ರೇಮಿ ಪವನ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು.

ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪವನ್ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು.

Comment here