ಜನಮನ

ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ…

ಮಮತಾಗೌಡ


ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ನನಗೆ ನೀನೆ ಪ್ರಪಂಚ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಮನ!. ಆದರೆ ನೀನಗೇನೂ ಮುನಿಸು, ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡು ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಓಡಿ ಬರುವೆ ನೀನೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ

ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಮನ!. ಆದರೆ ನೀನಗೇನೂ ಮುನಿಸು, ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡು ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಓಡಿ ಬರುವೆ ನೀನೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ –ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮನ ಹಾತೊರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಪ ತಿಳಿ ನೀರಿನಂತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ನಾನೇ ನಾಚಿ ನಿರಾಗೋ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಏಣಿಸಲು ಒಮ್ಮೆ ಬಾರೋ ಕಣ್ಮುಂದೆ. ನೀ ಬಂದ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಹಾಯುಗಾದಿಯಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಿನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೆಣಕುವ ಆಸೆ – ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆಗೆ ತಣ್ಣೀರೆರಚದಿರು ನನ್ನ ಬಂಗಾರ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಜೊತೆ – ಜೊತೆಯಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ನಡೆಯುವ ಛಲ ನನ್ನದು ಸಪ್ತಪದಿಯ ಬಳಿ ನಿಂತು ನೀಡುವ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಣೆ ಹಾತೊರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನೀ ಕಟ್ಟುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಲಿ, ನೀ ತೊಡಿಸುವ ಕಾಲುಂಗರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ತುದಿ – ತವಕದಿಂದ ಕಾದಿದೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇಡುವ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಬ್ಬಾ! ಏನೆಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬದುಕುವಾಗ ನನ್ನ ಬಾಳು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏಳೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ನೀ ಕಟ್ಟುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಲಿ, ನೀ ತೊಡಿಸುವ ಕಾಲುಂಗರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ತುದಿ – ತವಕದಿಂದ ಕಾದಿದೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇಡುವ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಬ್ಬಾ! ಏನೆಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬದುಕುವಾಗ ನನ್ನ ಬಾಳು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏಳೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಒಮ್ಮೆ ನಾ ಕಂಡ ಕನಸಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ತೂಗಿದ ಕ್ಷಣ – ಇನ್ನೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕದ್ದು ನೋಡಿದ ಆ ಕ್ಷಣ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ – ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಖುಷಿ – ಕದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ನೀ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋಡುವೆಯೋ ಎಂಬ ಭಯ. ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಸುತ್ತುವ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಸೇರಿ, ಕೈ ಕೈ ಇಡಿದು ಸುತ್ತುವಾಗ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವೇ.

ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಎರಡಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ – ಅಬ್ಬಾ! ಎಂತ ಶಕ್ತಿ – ದೇವ –ದೇವತೆಗಳೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ, ಇನ್ನೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮಹಾ? ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗುವ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿವೇದನೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ನಿರ್ದಾರ ಎಂದು ಹುಸಿಯಾಗದಿರಲ್ಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರೇರದು ಬೆಳೆಸಿರುವೆ, ನೀನ್ನೊಲವ ಬಯಸವ ನಿನ್ನೊಲವಿಗೆ ನೀ ಕೊಡವ ಉಡುಗೊರೆ ಏನೆಂದು ನೀನೆ ನೀರ್ದರಿಸು, ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆಯ ಒತ್ತು ಬರುವೆಯಾ?

ನಾ ಬಯಸುವ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನಾಗುವೆ, ನಾ ಬಯಸುವ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವಾಗು. ನೀನಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದಿದೆ ಮನ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಾಳ ಬೆಳಕಾಗುವೆ ಸದಾ.

Comment here