ಹೆಲ್ತ್

ವಿಮೆ /ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್- ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನು…

ರಘುನಂದನ ಎ.ಎಸ್.


ವಿಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ವಿಮೆದಾರ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ, ವಿಮಾ ವಾಹಕ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಘಟಕವನ್ನು ವಿಮೆದಾರ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿದಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಮೆಯ ಮಹತ್ವ

ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಜಗತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಷ್ಟಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅನಗತ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಜಗತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ನಷ್ಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿಮೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಮಾ ವಲಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಮಾ ವಲಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

(ಮುಂದುವರೆಯುವುದು)

Comment here