ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ

ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

Publicstory


ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನೊಣವಿನಕೆರೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ *ಕೊನೆಹಳ್ಳಿ* ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ) ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ನುರಿತ ಅನುಭವಿ *ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರು* ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.

*ಗೌರವ ಧನ ಮಾಸಿಕ : 10500*

ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ
*ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು*
ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ತಿಪಟೂರು ತಾ|| ತುಮಕೂರು ಜಿ||
ಮೊ. ಸಂ: 8792235838

Comment here