ಭಾನುವಾರದ ಕವಿತೆ

ಭಾನುವಾರದ ಕವಿತೆ: ಮೌನಿ

ಗಿರಿಜಾ ಕೆ.ಎಸ್


ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಜಿನುಗುತ್ತಿದೆ
ಕಂಣಚ್ಚಿನಿಂದ ಕಂಬನಿ
ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ
ಮರೆಮಾಚಿ ಒರೆಸುತ್ತಾ
ಮುಗುಳ್ ನಗೆಯ ಬೀರಿದಳು
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ

ಕಳೆದು ಹೋದವು ಅದೆಷ್ಟೋ
ದಿನಗಳು ಹೀಗೇ…
ಯಾರ ಅರಿವಿಗೂ ಬರದೆ,…
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ

ತನ್ನ ಒಡಲಾಳದ ನೋವು
ಹೇಳದಾದಳು ಯಾರೊಂದಿಗೂ
ಕೊನೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮರೆಯಾದಳು
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ…


ಡಾ. ಗಿರಿಜಾ ಕೆ.ಎಸ್ ಅವರು ತುಮಕೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ.

Comment here