ತುಮಕೂರು ಲೈವ್

PLD BANK ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಶೇಖರ್ ಆಯ್ಕೆ

Publicstory. in


ತುಮಕೂರು: ತುಮಕೂರಿನ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾದ ಟಿ. ಶೇಖರ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತುಮಕೂರಿನ ದಿಬ್ಬೂರಿನವರಾದ ಶೇಖರ್ ಅವರು, ಹಲವು ಸಂಘ –ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Comment here