ತುಮಕೂರು ಲೈವ್

ಕೊನೆಗೂ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮಗು ಕೊಂದ ಚಿರತೆ

Gubbi: ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣಿಕುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಂದು ರಕ್ತಹೀರಿದ್ದ ನರಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆಯು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಟ್ಟ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಬಡೇಸಾಬರ ಪಾಳ್ಯದ ಅರಣ್ಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಚಿರತೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿರತೆಯನ್ನು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ನೋಡಬೇಕು. ನರಭಕ್ಷಕ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು.

Comment here