ತುಮಕೂರ್ ಲೈವ್

ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಣ್ಣ ಮುನ್ನಡೆ

ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 1013 ಮತಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ವಾಸಣ್ಣ) ಮುನ್ನಡೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 14643
ಜೆಡಿಎಸ್ 13630
ಬಿಜೆಪಿ 11842

ಕೊರಟಗೆರೆ7 ನೇ ಸುತ್ತು

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-31406
ಜೆಡಿಎಸ್-24713
ಬಿಜೆಪಿ-10437
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಮೇಶ್ವರ-6693‌ಮುನ್ನಡೆ

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 21 ಮತಗಳಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುನ್ನಡೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 29783
ಬಿಜೆಪಿ 28673
ಜೆಡಿಎಸ್ 29804

Comment here