ಕ್ರೀಡೆ

ಕಲ್ಲೂರು ಶಾಲೆ‌ ಮಕ್ಕಳ ಮುಡಿಗೆ ಕಿರೀಟ

Publicstory


Gubbi; ಕಡಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಮಟ್ಟದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೂರಿನ ಪ್ರಗತಿ ಶಾಲೆಯು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಕಬಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಗುಂಡು ಎಸೆತ, ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

Comment here