ಕವನ

ಕಿರೀಟ ಸುಂದರಿಯ ಕ್ರೂರ ನೋಟ…

ಮನು ಹಳೆಯೂರ್


ಕಿರೀಟ ಸುಂದರಿಯ
ಕ್ರೂರ ನೋಟಕ್ಕೆ
ಜಗವೆಲ್ಲಾ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿ.

ಸಾರ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು
ರೂಪ, ಸಾರಿಸುತ್ತಿದೆ
ಜಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ.


ನೀವು ಬರೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸಾಧಕರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂ. 9844817737


ಯಾರದೊ ನಾಲಿಗೆ
ಚಪಲಕ್ಕೆ, ಒಣಗುತ್ತಿದೆ
ನಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಸೀನು ಕೆಮ್ಮಿಂದ.

ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಬಂದು
ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಚಿಂತಿಸುವ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯಿಂದ.

ಕೈ ಆಟ ಕಣ್ಣ ನೋಟದೆಡೆಗೆ
ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ, ಕೂಡದಿರೋಣ
ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರದಿರಲಿ ಕರೋನ.


ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಮನು ಹಳೆಯೂರ್ ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರು ಹೌದು. ವರ್ತಮಾನದ ಜಗದ ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕವನಗಳು ಕೌರ್ಯದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ.

Comment here