ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್

ಕೆಂಬಳಲು ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಂಗರಾಮಯ್ಯ ಆಯ್ಕೆ

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ


ತುಮಕೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯಪುರ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕೆಂಬಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಂಗರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಸ್.ಸತೀಶ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Comment here